Skoči do osrednje vsebine

SP Hrastnik je pripojen družbi Spekter

3. 6. 2024 je bila izvedena pripojitev družbe Stanovanjsko podjetje Hrastnik d. o. o. k matični družbi SPEKTER, poslovanje z nepremičninami in tehnično svetovanje, d. o. o.  

Dejavnost upravljanja je tako v celoti prešla na navedeno družbo, ki je prevzela vse naročnike storitev upravljanja in vse dobavitelje ter izvajalce in bo še naprej tekoče izvajala vse omenjene storitve v nespremenjenem okviru in obsegu, kot jih je do sedaj izvajalo Stanovanjsko podjetje Hrastnik d. o. o.

Tudi po pripojitvi je družba SPEKTER d.o.o. za potrebe upravljanja nepremičnin v Hrastniku in komunikacije s svojimi strankami obdržala svojo že obstoječo poslovno enoto v Hrastniku, ki se nahaja na naslovu Pot Vitka Pavliča 6, Hrastnik.

Kontaktni podatki zaposlenih v poslovni enoti so ostali nespremenjeni:

Melita Hafner - Vodja poslovne enote03 56 42 665
melita.hafner@spekter.info
Mirela Selimović - Operativni upravnik03 56 33 028
mirela.selimovic@spekter.info
Tilen Unetič - Operativni upravnik03 56 33 027 in 03 56 33 026
tilen.unetic@spekter.info
Irena Femc - Tajništvo03 56 42 661
irena.femc@spekter.info

Zgoraj omenjena pripojitev za uporabnike storitev in izvajalce ne bo imela nobenih posledic, le komunikacija bo od sedaj dalje potekala z družbo Spekter d.o.o.  

V juniju 2024 bo izveden prvi skupni obračun. Takrat bodo uporabniki storitev Stanovanjskega podjetja Hrastnik prvič prejeli položnice s strani družbe Spekter. Slednje bodo vsebovale tudi nov bančni račun, na katerega se bodo izvajala plačila opravljenih storitev. 

Za izvajalce pa se spremeni zgolj to, da boste račune za izvedbo vaših del oz. storitev ali dobavo blaga pošiljali na Spektrove naslove:

  • v elektronski obliki (preko elektronske izmenjave bizBox (vpišete davčno številko Spektra) ali po e-pošti na naslov: e_racun@spekter.info   ali
  • v papirnati obliki po navadi pošti na naslov:  SPEKTER, d.o.o.,  Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje.


Ob tej priložnosti se vam opravičujemo za morebitne nevšečnosti, ki lahko nastanejo kot posledica operativnih težav pri organiziranju del zaradi pripojitve. Verjamemo, da jih bomo v najkrajšem času odpravili in bo poslovanje v naprej potekalo na način, kot ste ga bili vajeni.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava