Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

Kontakt

Vodstvo


Direktor
mag. Stanislav Sotlar
03 56 33 014 (tajništvo)

Finance in računovodstvo
Tadeja Bartol
03 56 21 924
tadeja.bartol@spekter.info

Tehnični sektor
Zdenka Juvan
03 56 33 016
zdenka.juvan@spekter.info

Tajništvo
Trbovlje
03 56 33 014
spekter@spekter.info

Hrastnik
03 56 42 661 in
03 56 42 665
hrastnik@spekter.info

Tehnični sektor


Premoženjsko pravno področje
Vodja premoženjsko pravnega področja (prodaja stanovanj)
Zdenka Juvan
03 56 33 016
zdenka.juvan@spekter.info

Oddaja stanovanj v najem
Simona Skobe
03 56 21 020
simona.skobe@spekter.info

Upravljanje - vzdrževanje
Hrastnik
Petra Fantin Avbelj
03 56 42 662
petra.fantin.avbelj@spekter.info

Trbovlje, Zagorje
Andreja Femc
03 56 33 019
andreja.femc@spekter.info

Trbovlje
Dušan Strašek
03 56 33 013
dusan.strasek@spekter.info

Trbovlje
Blaž Škrbec
03 56 33 018
blaz.skrbec@spekter.info

Vzdrževanje Zagorje ob Savi
Stanovanjsko podjetje Zagorje

Upravljanje - obračun stanovanjskih storitev
Vodja upravljanja
Mojca Urek
03 56 25 345
mojca.urek@spekter.info

Referent sektorja
Andreja Hauptman
03 56 33 014
andreja.hauptman@spekter.info

Subvencije, najemnine, direktne obremenitve (Trbovlje)
Erika Trotovšek 
03 56 21 221
erika.trotovsek@spekter.info

Subvencije, najemnine, direktne obremenitve (Hrastnik)
IZTERJAVA
Sabina Korbar 
03 56 33 006
sabina.korbar@spekter.info

Finance in računovodstvo


Vodja računovodstva
Tadeja Bartol
03 56 21 924
tadeja.bartol@spekter.info

Vodja marketinga in notranje kontrole
Tadeja Breznikar
03 56 29 922
tadeja.breznikar@spekter.info

Finančni knjigovodja
Maja Dornik
03 56 42 664
maja.dornik@spekter.info 

Vodja finančne operative in OS
Simona Krajnc
03 56 33 007
simona.krajnc@spekter.info

Blagajna
(Trbovlje)
03 56 29 223


Barbara Kolobarič (Hrastnik)
03 56 42 661
barbara.kolobaric@spekter.info

Poslovanje s strankami

Novice