Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

Naše prednosti

Imamo že več kot 30-letne izkušnje s področja upravljanja in vzdrževanja večstanovanjskih objektov.


Uporabnikom naših storitev in izvajalcem, ki z nami sodelujejo, zagotavljamo varnost in transparentnost poslovanja, kar dokazujemo tako da:
 • redno plačujemo vse svoje in vaše obveznosti, največkrat še pred prejemom vaših plačil;
 • zbrana sredstva rezervnega sklada vodimo na ločenih računih, ki so last večstanovanjskih objektov, katera so razvidna z mesečnih obračunov storitev;
 • omogočamo vpogled v dokumentacijo, skladno s predpisi na področju varovanja osebnih podatkov;
 • družba je redno letno revidirana s strani zunanjih neodvisnih revizorjev, kljub temu, da skladno z zakonodajo ni zavezanec za revizijo;
 • s strani Analitične hiše Bisnode nam je bilo več let zapored podeljeno priznanje za bonitetno odičnost AAA.

Storitve izvajamo strokovno:
 • zaposlujemo visoko usposobljen kader z dolgoletnimi izkušnjami tako na področju upravljanja in vzdrževanja nepremičnin kot tudi pri izvajanju podpornih storitev, financ in računovodenja;
 • redno vlagamo v znanje zaposlenih;
 • strokovnost dokazujemo tudi s pridobljemin certifikatom Zaupanja vreden upravnik, ki ga na podlagi pridobljenih ustreznih dokazil, podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije.

Uporabnikom naših storitev prisluhnemo ter zagotavljamo optimalno vzdrževanje in upravljanje njihove nepremičnine, tako da:
 • jih aktivno vključujemo v realizacijo njihovih načrtov;
 • v največji možni meri dajemo prednost njihovim predlogom;
 • organiziramo dežurno službo in klicni center, ki delujeta 24 ur vse dni v letu ter s tem zagotavljamo hitro odzivnost in odpravo napak v nujnih primerih. 


Vse to izvajamo za konkurenčno ceno. Opravljamo tudi dodatna dela, ki so posledica sprememb stanovanjske zakonodaje, za katera ne zaračunavamo nobenih dodatnih stroškov. 

Poslovanje s strankami

Novice