Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014
V celoti poskrbimo za vašo nepremičnino.
Spekter
V celoti poskrbimo za vašo nepremičnino.
Spekter
V celoti poskrbimo za vašo nepremičnino.
Spekter

Iščete upravnika?

Kontaktirajte nas!

Upravljanje

Vsaka stavba potrebuje vzdrževanje in skrb za njeno delovanje . V interesu lastnika je, da je stavba dobro vzdrževana, sicer lahko nastanejo poškodbe, ki zahtevajo dražjo sanacijo. V eno lastniških nepremičninah običajno s stavbo upravlja lastnik, ki skrbi za njeno tekoče vzdrževanje in plačevanje sprotnih obratovalnih stroškov.

Preberi več

Oddaja stanovanj v najem

Spekter je lastnik stanovanj na področju občin Trbovlje, Hrastnik, Laško, Rimske Toplice, Litija in Zagorje ob Savi. Vsa stanovanja v lasti Spektra d.o.o. se oddajajo v najem v skladu z določili Stanovanjskega zakona.

Preberi več

Prodaja stanovanj

Podjetje Spekter d.o.o. pod ugodnimi pogoji prodaja zasedena starejša najemna stanovanja.

Preberi več

Poslovanje s strankami

Novice