Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

Varovanje osebnih podatkov

SPLOŠNE INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je:

Tadeja Breznikar
telefon: 03 56 29 922
E-pošta: dpo@spekter.info

Poslovanje s strankami

Novice