Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

Javne objave

2017
IJZ - OBJAVE PO 10.A ČLENU ZDIJZ, ENAJSTI ODSTAVEK
IJZ - OBJAVE PO 10.A ČLENU ZDIJZ, DVANAJSTI ODSTAVEK

2016
IJZ - OBJAVE PO 10.A ČLENU ZDIJZ, ENAJSTI ODSTAVEK
IJZ - OBJAVE PO 10.A ČLENU ZDIJZ, DVANAJSTI ODSTAVEK

2015
IJZ - OBJAVE PO 10.A ČLENU ZDIJZ, ENAJSTI ODSTAVEK
IJZ - OBJAVE PO 10.A ČLENU ZDIJZ, DVANAJSTI ODSTAVEK

2014
IJZ - OBJAVE PO 10.A ČLENU ZDIJZ, ENAJSTI ODSTAVEK
IJZ - OBJAVE PO 10.A ČLENU ZDIJZ, DVANAJSTI ODSTAVEK

Na tem mestu družba Spekter d.o.o., objavlja informacije skladno  z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014.
 
Pooblaščenka za posredovanje informacij javnega značaja je:
Tadeja Breznikar
Telefon: 03 56 29 922
E-pošta: tadeja.breznikar@spekter.info

Poslovanje s strankami

Novice