Skoči do osrednje vsebine

PRIPOJITEV STANOVANJSKEGA PODJETJA HRASTNIK

Pripojitev Stanovanjskega podjetja Hrastnik k družbi Spekter je zaključena.

Včeraj (3. 6. 2024) se je z vpisom v sodni register zaključil postopek nakupa in pripojitve dejavnosti upravljanja, ki jo je izvajala Komunala Hrastnik d.o.o.

Naj spomnimo:

Družba Stanovanjsko podjetje Hrastnik je nastala z izčlenitvijo dela premoženja družbe Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o.

V Javnem podjetju Komunala Hrastnik d.o.o. so sprejeli odločitev o oddelitvi dejavnosti upravljanja stanovanj in večstanovanjskih stavb na novo družbo Stanovanjsko podjetje Hrastnik d.o.o. Postopek oddelitve je bil končan 27. 12. 2023, ko je bila nova družba vpisana v register in objavljena na AJPES-u. Z vpisom je izvajanje dejavnosti upravljanja s stanovanji, poslovnimi prostori in večstanovanjskimi stavbami iz Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o. v celoti prešlo na novo družbo Stanovanjsko podjetje Hrastnik d.o.o.

Opisan postopek je bil izveden z namenom prodaje novoustanovljene družbe Stanovanjsko podjetje Hrastnik d.o.o. kupcu družbi SPEKTER, d.o.o., ki je v letu 2024 takoj pričela postopek pripojitve nove družbe z namenom nadaljevanja poslovanje pod skupnim imenom Spekter, d.o.o. 

Zgoraj omenjena pripojitev za vas kot uporabnike storitev ne bo imela nobenih posledic, saj je družba Spekter d.o.o. od Stanovanjskega podjetja Hrastnik d.o.o. prevzela vse naročnike storitev upravljanja in vse dobavitelje in bo še naprej tekoče izvajala vse omenjene storitve, v nespremenjenem okviru in obsegu ter z istimi zaposlenimi, kot jih je do sedaj izvajalo Stanovanjsko podjetje Hrastnik d.o.o. 

V juniju 2024 bo izveden prvi skupni obračun. Takrat bodo uporabniki storitev Stanovanjskega podjetja Hrastnik prvič prejeli položnice s strani družbe Spekter. Slednje bodo vsebovale tudi nov bančni račun, na katerega se bodo izvajala plačila opravljenih storitev. 

Tako od 3. 6. 2024 na naslovu Pot Vitka Pavliča 6, Hrastnik deluje le še družba Spekter, poslovna enota Hrastnik, ki pa bo za vas z istimi zaposlenimi še naprej opravljala vse storitve. Potrudili se bomo, da v obojestransko zadovoljstvo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava