Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014
Skupaj z Občino Zagorje ob Savi objavljamo javno dražbo
Javna dražba Prešernova 17

Kontakt: Zdenka Juvan
Tel: 03 56 33 016

Poslovanje s strankami

Novice