Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

Oddaja stanovanj v najem

Spekter je lastnik stanovanj na področju občin Trbovlje, Hrastnik, Laško, Rimske Toplice, Litija in Zagorje ob Savi. Vsa stanovanja v lasti Spektra d.o.o. se oddajajo v najem v skladu z določili Stanovanjskega zakona. Izjema so dodelitve nadomestnih stanovanj v primerih rušenja ali obnove objektov, vendar v skladu z določili Stanovanjskega zakona.


Vloga za najem stanovanja


Kontakt: Simona Skobe 
Tel: 03 56 21 020

Poslovanje s strankami

Novice