Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

Na tej strani bodo objavljeni vsi razpisi, natečaji in naročila družbe Spekter d. o. o..
Več informacij bo v stranskih zavihkih.

Kontakt:   je objavljen v vsakokratnem razpisu
Tel: 03 56 33 014
e-pošta: spekter@spekter.info

Poslovanje s strankami

Novice