Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014
Podjetje Spekter d.o.o je lastnik stanovanj na področju občin Trbovlje, Hrastnik, Laško, Rimske Toplice, Litija in Zagorje ob Savi. Svoja stanovanja oddaja v najem v skladu z določili Stanovanjskega zakona bodisi za najemnino v višini neprofitne najemnine bodisi za prosto oblikovano najemnino.Kontakt:   Simona Skobe
Tel: 03 56 21 020
e-pošta: spekter@spekter.info 

Poslovanje s strankami

Novice