Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

OBVESTILO VSEM NAJEMNIKOM NEPROFITNIH STANOVANJ DRUŽBE SPEKTER D.O.O.

Več si preberite na spodnji povezavi:
OBVESTILO NAJEMNIKOM NEPROFITNIH STANOVANJ

in na spletni strani Občine Trbovlje pod rubriko:
Javni razpisi in objave / Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - lista A.
VLOGO JE MOGOČE ODDATI DO VKLJUČNO 21. 02. 2022.

Poslovanje s strankami

Novice