Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

Obvestilo poslovnim partnerjem

Družba Spekter v procesu digitalizacije svojega poslovanja uvaja tudi elektronsko prejemanje računov. Opis možnosti pošiljanja vaših računov je podan na spodnji povezavi:

Obvestilo poslovnim partnerjem

Poslovanje s strankami

Novice