Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014
Vlada Republike Slovenije je na 22. redni seji dne 24. 06. 2020 pod točko  11.14 sprejela naslednji sklep:

Za člane nadzornega sveta gospodarske družbe Spekter d. o. o., katere poslovni delež je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, se imenuje:

Sara Sotlar, predsednica nadzornega sveta,
Urška Klenovšek, namestnica predsednice nadzornega sveta,
Tadej Špitalar, član nadzornega sveta,
Mitja Vozelj, član nadzornega sveta,
Dušan Strašek, član nadzornega sveta.

Poslovanje s strankami

Novice