Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014
Seznam aktualnih razpisov za oddajo stanovanj za prosto oblikovano najemnino:Šifra stanovanja Naslov Površina  m2 Opis Višina najemnine Rok za oddajo vloge Podrobnosti
             
             

Poslovanje s strankami

Novice