Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014
Družba Spekter d.o.o. ODDAJA stanovanja V NAJEM za PROSTO OBLIKOVANO najemnino.

Predmet oddaje v najem so stanovanja, ki so s posebnim sklepom družbe uvrščena v seznam stanovanj, ki se oddajajo v najem za prosto oblikovano najemnino.

Upravičenci za sklenitev najemne  pogodbe so polnoletni državljani RS, polnoletne fizične osebe, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v RS ter pravne osebe zasebnega in javnega prava s sedežem v RS.

Pogoji za oddajo stanovanj v najem - prosto oblikovana najemnina

Vloga za najem - prosto oblikovana najemnina


Kontakt:   Simona Skobe
Tel: 03 56 21 020
e-pošta: spekter@spekter.infoPoslovanje s strankami

Novice