Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014
Spekter je lastnik stanovanj na področju občin Trbovlje, Hrastnik, Laško, Rimske Toplice, Litija in Zagorje ob Savi. Vsa stanovanja  se oddajajo v najem v skladu z določili Stanovanjskega zakona za višino neprofitne najemnine, izjema so dodelitve, ki se oddajajo za prosto oblikovano najemnino.


Vloga za najem stanovanja
Kontakt:   Simona Skobe
Tel: 03 56 21 020
e-pošta: spekter@spekter.info
 


Poslovanje s strankami

Novice