Oddajanje stanovanj

Slideshow_oddajastanovanj


Spekter je lastnik stanovanj na področju občin Trbovlje, Hrastnik, Laško, Rimske Toplice, Litija in Zagorje ob Savi. Vsa stanovanja v lasti Spektra d.o.o. se oddajajo v najem v skladu z določili Stanovanjskega zakona in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Izjema so dodelitve nadomestnih stanovanj v primerih rušenja ali obnove objektov, vendar v skladu z določili Stanovanjskega zakona.

Stanovanja se oddajajo na podlagi prioritetne liste, ki se jo oblikuje po zaključku razpisa za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem. Razpis se objavi približno 1 krat letno oz. po potrebi glede na kvoto izpraznjenih primernih stanovanj. Vse prispele vloge se ustrezno točkuje (po določilih Pravilnika za oddajo neprofitnih stanovanj v najem) in se oblikuje prednostna lista prosilcev, na podlagi katere imenovana 5 članska komisija dodeljuje stanovanj v najem.

Kontakt: Simona Skobe 

Tel: 03 56 21 020


PODJETJE

POSLOVNI ČAS TRBOVLJE:

Ponedeljek: 7:30 - 10:00
Sreda: 7:30 - 10:00 in 13:00 - 15:00
Petek: 7:30 - 10:00
Trg revolucije 7

Map

ENOTA HRASTNIK

POSLOVNI ČAS HRASTNIK:

Ponedeljek: 8:00 - 12:00
Sreda: 8:00 - 12:00
Petek: 8:00 - 12:00
Pot Vitka Pavliča 6

Map

DEŽURSTVO

03 56 33 050

pokličite v nujnih primerih; požara, strele, odkritja strehe zaradi večjega vetra, izlitja vode, puščanja centralne kurjave, okvare na elektriki.

(Gasilski zavod Trbovlje)