Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

Vgradnja javljalnikov CO2

Obvezna vgradnja javljalnikov ogljikovega monoksida

Obveščamo uporabnike stanovanj, da je bil v Uradnem listu RS št. 100/2013 z dne 6.12.2013 objavljen Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, ki določa zahteve za vgradnjo kurilnih, dimovodnih in pripadajočih prezračevalnih naprav v stavbe in njihove dele, z namenom zagotoviti varnost pred požarom, zdravstveno zaščito ljudi in okolice in varčevanje z energijo.

Pravilnik določa, da se lahko v bivalni prostor vgradi tudi kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru, če je poleg izpolnjevanja zahtev neoporečne vgradnje kurilne naprave nameščena tudi naprava za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih (CO senzor). CO senzor mora izpolnjevati zahteve standarda SIST EN. 50291-1; te senzorje je potrebno vgraditi najpozneje do 1. januarja 2017.

Zato smo kot upravnik stavb v občinah Trbovlje, Hrastnik Zagorje ob Savi in Laško poslali etažnim lastnikom stanovanj obvestilo, da si morajo do tega datuma vgraditi CO senzorje, za vgradnjo pa je odgovoren vsak posamezen lastnik stanovanja.

Najemniki naših stanovanj pa so prejeli obvestilo, da jih bodo do konca koledarskega leta obiskali naši izbrani izvajalci in jim namestili CO senzorje. 
Izvajalci, ki bodo opravljali montažo, so:

  • Tevel, d.o.o. Kisovec
  • Gasilski zavod Trbovlje
  • Gerčer, d.o.o. Laško
  • Ahac GI, d.o.o. Trbovlje

Skladno z veljavnim pravilnikom bomo opravili montažo CO senzorjev v bivalnih prostorih v stanovanjih (kjer so nameščene etažne peči na plin, individualne kurilne naprave: peči na trdo, tekoče oz. plinsko gorivo).

Najemniki stanovanj morajo omogočiti vgradnjo in si na tak način zagotoviti varnost pri uporabi peči. Ogljikov monoksid je strupen plin, ki nastaja pri nepopolnem izgorevanju; je neviden, brez vonja in okusa. Ob njegovi prisotnosti se aktivira zvočni signal v senzorju in opozori uporabnika.

Zastrupitev s CO je najpogostejši vzrok med vsemi zastrupitvami.

Izpostavljenost nizkim koncentracijam CO je tudi zdravju škodljivo.

Simptomi zastrupitve so enaki simptomom gripe ali prehlada.

S pravilnimi preventivnimi ukrepi lahko preprečimo večino zastrupitev.

Najpogostejša znaka uhajanja CO v prostor sta nabiranje saj okoli gorilne  naprave in pojav kondenzacije na stenah in oknih.

Poslovanje s strankami

Novice