Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD PREVZEL PODJETJE SPEKTER, D.O.O.

Poslovanje s strankami

Novice