Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

OBVESTILO - DNE 26. 04. 2021 NE BOMO POSLOVALI

Poslovanje s strankami

Novice