Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

Izgradnja stanovanj "Loke", občina Zagorje ob Savi - ANKETA

Družba Spekter d. o. o. namerava v sodelovanju z Občino Zagorje ob Savi ter Stanovanjskim skladom RS v starem trškem jedru »Lok«, na severnem delu ureditvenega območja naselja Kisovec, zgraditi novi večstanovanjski stavbi, v katerih bodo stanovanja različnih velikosti ter pripadajoča parkirna mesta. S tem želimo povečati in izboljšati stanovanjski fond najemnih in lastniških stanovanj  v Občini Zagorje ob Savi. Gradnja se bo pričela predvidoma jeseni leta 2022. Ker želimo strukturo stanovanj kar najbolj prilagoditi potrebam potencialnih lastnikov oziroma najemnikov, želimo pridobiti vaše podatke, ki jih bomo upoštevali v procesu načrtovanja z namenom izgradnje ustreznejših stanovanj.
 

Poslovanje s strankami

Novice