Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

Družba Spekter d.o.o. je za leto 2019 prejela Platinasto bonitetno odličnost

PLATINASTA BONITETA ODLIČNOSTI - POROČILO
Platinasta bonitetna odličnost je ocena, s katero bonitetna hiša BISNODE na osnovi različnih kriterijev ocenjuje boniteto podjetja skozi daljše obdobje - med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.
Podeljena je lahko le podjetjem, ki imajo najvišjo boniteto odličnosti Zlati AAA kar tri leta zaporedoma. Certifikat je evropsko priznan in razpoznaven.
 
Ocena temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.
 
Platinasta bonitetna odličnost torej zagotavlja, da je družba Spekter d.o.o zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni partner za sodelovanje z vsemi: tako strankami, kupci, dobavitelji, kot tudi zavarovalnicami, bankami ter drugimi poslovnimi partnerji.

Poslovanje s strankami

Novice